با تاسیس و اداره وب سایتهای UniversiteTercihleri.com ، EducationInTurkey.org و WorkAndStudyInTurkey.com ، بیش از 27000 ویدئو در مورد دانشگاه های ترکیه به زبان های انگلیسی، عربی، روسی، فارسی و آذربایجانی در حال انتشار هستیم. تمام ویدئو ها توسط تیم ما و با همکاری نمایندگان دانشگاه ها تهیه می شود و سپس توسط کارمندان خارجی به زبان های انگلیسی، روسی، فارسی، عربی و آذربایجانی ترجمه شده و صداگذاری می شود.در حال حاضر این سایت ها از سمت داوطلبان ترک و خارجی به عنوان پربازدیدترین سایت معرفی دانشگاه ها شناخته می شود. شرکت ما بیشترین متقاضی خارجی را به داشگاه های ترکیه معرفی می کند. ما با استفاده از تجربیات خود در این زمینه، در بخش بهداشت نیز فعالیت کرده و موفقیت خود را تکرار خواهیم کرد.