عضوسیستم ما شوید

با عضویت در سیستم ما، برنامه ریزی درمان شما به طورموثر انجام خواهد شد.برای اطلاعات بیشتر فیلم های ما را مشاهده فرماییدبه ما بپیوندید
  1. خودتان را معرفی کنید

  1. اطلاعاتی که توسط شما در این قسمت نوشته شده است تنها با پزشکان مجاز و مسئولین بیمارستان به اشتراک گذاشته خواهد شد. بدین صورت، فقط کارمندان ذیربط بیمارستان ما می توانند از طریق آدرسهای ارتباطی که این فرم را پر می کنید با شما ارتباط برقرار کنند.
  2. بستن فرم

خدمات جهت بیماران بین المللی

خدمات ما شامل برنامه ریزی تمام مراحل فرآیندهای درمانی می باشد این خدمات شامل خدمات اسکان بیماران نیز می باشد برای اطلاعات بیشتر فیلم های ما را مشاهده فرماییداینجا کلیک کنید